Обява за компостери


Община Луковит обявява втори прием на заявления за безплатно получаване на компостер.
До края на м. октомври 2023 г. жителите на община Луковит могат да подадат заявление за получаване на компостер за домашно компостиране.
Гражданите следва да са собственици на имота, допуска се в един имот да се разположи един компостер. Желаещите да получат безплатен компостер следва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на документ за собственост на имота.
Заявленията се подават при кметовете на кметства и в община Луковит, стая № 40, до 31 октомври 2023 г.
ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“


Трета информационна кампания - Презентация