ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


С. Бежаново - 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 11.00 ч.
С. Румянцево – 14.03.2023 г. в читалището, начало 10,00 ч.
С. Карлуково - 15.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 9,00 ч.
С. Тодоричене – 15.03.2023 г., читалището, начало 11.00 ч.
С. Беленци - 16.03.2023 г., кметството, начало 9,30 ч.
С. Петревене – 17.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Торос - 20.03.2023 г., кметството, начало 9,00 ч.
С. Дерманци - 20.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10.30 ч.
Гр. Луковит - 20.03.2023 г., читалището, начало 18.00 ч.


ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


16.05.2023 г
С. Бежаново - кметството, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – кметството, начало 11.00 ч.


17.05.2023 г.
С. Торос – читалище, начало 10,00 ч.
С. Тодоричене – читалище, начало 11.00 ч.
С. Румянцево - читалище, начало 13.00 ч.


18.05.2023 г.
С. Дерманци – пенсионерски клуб, начало 10.00 ч.
С. Беленци – кметството, начало 11,30


19.05.2023
С. Карлуково - читалището, пенсионерски клуб начало 9,30 ч.
С. Петревене - читалище, начало 10,30 ч.