Обява за компостери


Община Луковит обявява втори прием на заявления за безплатно получаване на компостер.
До края на м. октомври 2023 г. жителите на община Луковит могат да подадат заявление за получаване на компостер за домашно компостиране.
Гражданите следва да са собственици на имота, допуска се в един имот да се разположи един компостер. Желаещите да получат безплатен компостер следва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на документ за собственост на имота.
Заявленията се подават при кметовете на кметства и в община Луковит, стая № 40, до 31 октомври 2023 г.
ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


С. Бежаново - 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – 13.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 11.00 ч.
С. Румянцево – 14.03.2023 г. в читалището, начало 10,00 ч.
С. Карлуково - 15.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 9,00 ч.
С. Тодоричене – 15.03.2023 г., читалището, начало 11.00 ч.
С. Беленци - 16.03.2023 г., кметството, начало 9,30 ч.
С. Петревене – 17.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10,00 ч.
С. Торос - 20.03.2023 г., кметството, начало 9,00 ч.
С. Дерманци - 20.03.2023 г., пенсионерски клуб, начало 10.30 ч.
Гр. Луковит - 20.03.2023 г., читалището, начало 18.00 ч.ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК


16.05.2023 г
С. Бежаново - кметството, начало 10,00 ч.
С. Ъглен – кметството, начало 11.00 ч.


17.05.2023 г.
С. Торос – читалище, начало 10,00 ч.
С. Тодоричене – читалище, начало 11.00 ч.
С. Румянцево - читалище, начало 13.00 ч.


18.05.2023 г.
С. Дерманци – пенсионерски клуб, начало 10.00 ч.
С. Беленци – кметството, начало 11,30


19.05.2023
С. Карлуково - читалището, пенсионерски клуб начало 9,30 ч.
С. Петревене - читалище, начало 10,30 ч.